.

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Thanh Bình được duyệt theo mẫu mới nhằm bảo vệ quyền lợi người mua nhà

Hop Dong mua ban can ho Hoang Anh Thanh Binh - HoangAnhThanhBinh.com

Sau ngày 20/04/2014 tất cả Khách Hàng mua căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình đươc ký Hợp Đồng Mua Bán theo mẫu mới tháng 04/2014. Mẫu Hợp Đồng mới này được điều chinh căn cứ theo Thông Tư 03/2014 và các điều luật mới của Chính Phủ, đồng thời đã được Sở duyệt nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà.

Anh chị quan tâm xin LH: 01234567.540 - 0985.920.208 để nhận được mẫu HĐ mới nhất của dự án Thanh Bình.


Bạn bè

.